Vikten av lek

Det har hänt att vi har hört föräldrar säga att deras barn ”bara leker” och på andra sätt förminskat betydelsen av leken.

Faktum att barns lekande är ett av de viktigaste sätten för deras utveckling. Det här är några av de saker som leken erbjuder för ett barn:

– Språkförmåga. Genom att vara social med andra barn lär sig barnet att uttrycka sig, att vara verbal, att kommunicera med språket och att utöka det.

– Motion. Genom att ränna runt, klättra, bära, gräva och så vidare så håller barnet igång och får sina muskler tränade.

– Koordination. Det är inte helt självklart att vi inte ska slå i armbågar och knän stup i ett – att vi inte gör det är för att vi som barn lärde oss att koordinera oss. Det gör barn genom rörelse!

– Välmående. Att våra barn ska må bra är ingen bonus, utan en rättighet. Vila och lekfullhet får barn att leva upp och få vara delar av sammanhang. Det är minst lika viktigt för barn som för oss vuxna!