Villkor

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning via lekbilligt.se. Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Importus framgår på Webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpliga för Kund som är konsument och som gör beställningar via Webbplatsen.

För att kunna beställa på Webbplatsen måste Kunden ha fyllt 18 år. Lekbilligt accepterar enligt svensk lag inte kreditköp till personer under 18 år. Lekbilligt förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

Lekbilligt reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild och skrivfel på Webbplatsen exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation.

Importus AB
Bagarevägen 21
473 32 HENÅN
Telefon växel: 0304-745454
Organisationsnummer: 559045-9920

. Avtal ingås mellan dig och Importus AB organisationsnummer 559045-9920